Chào mừng bạn đến với website MN Hoa Thủy Tiên

Có 15 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kết quả thi đua tháng 5/2022

(Tải File đính kèm)

 Công khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 06-06-2022
2 Công khai kết quả thi đua tháng 4/2022

(Tải File đính kèm)

 Công khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 05-05-2022
3 Công khai kết quả thi đua tháng 03 năm 2022

(Tải File đính kèm)

18/QĐ-MNHTTCông khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 04-04-2022
4 Công khai kết quả thi đua tháng 02 năm 2022

(Tải File đính kèm)

17/QĐ-MNHTTCông khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 03-03-2022
5 Kết quả thi đua tháng 12/2021

(Tải File đính kèm)

 Công khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 03-01-2022
6 Kết quả thi đua tháng 11/2021

(Tải File đính kèm)

 Công khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 03-12-2021
7 Kết quả xếp loại thi đua CBGVNV tháng 10/2021

(Tải File đính kèm)

 Công khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 01-11-2021
8 Kết quả xếp loại thi đua CBGVNV tháng 9/2021

(Tải File đính kèm)

 Công khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 01-10-2021
9 Công khai kết quả đáng giá xếp loai GVNV, lao động hợp đồng tháng 8/2021

(Tải File đính kèm)

 Công khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 07-09-2021
10 Kết quả thi đua tháng 4/2021

(Tải File đính kèm)

 Công khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 08-05-2021
11 Thông báo tổng hợp kết quả đánh giá thi đua CBGVNV tháng 03/2021

(Tải File đính kèm)

 Công khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 06-04-2021
12 Tổng hợp kết quả đánh giá thi đua CBGVNV tháng 02/2021

(Tải File đính kèm)

 Công khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 03-03-2021
13 Tổng hợp kết quả đánh giá thi đua CBGVNV tháng 01/2021

(Tải File đính kèm)

 Công khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 30-01-2021
14 Kế hoạch công tác tháng 9/2020

(Tải File đính kèm)

32/KHMNHTTCông khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 10-09-2020
15 Tổng hợp kết quả đánh giá thi đua CBGVNV tháng 4/2018

(Tải File đính kèm)

 Công khai Đánh giá thi đua CBGVNV hàng tháng 27-04-2018