Chào mừng bạn đến với website MN Hoa Thủy Tiên

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang

Ngày sinh: 30/4/1980

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sỹ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0432127568

Điện thoại riêng: 0986360646

Email liên lạc: mnhthuytien@longbien.edu.vn

Phụ trách chung

Phó hiệu trưởng

Âu Thị Lệ Trang
Âu Thị Lệ Trang

Ngày sinh: 6/10/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0432127572

Điện thoại riêng: 0988242515

Email liên lạc: trang.mnhtt@gmail.com

Phụ trách chuyên môn
Đào Thị Thu Thủy
Đào Thị Thu Thủy

Ngày sinh: 27/12/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cổ Bi - Gia Lâm - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0432127571

Điện thoại riêng: 0942338866

Email liên lạc: daothuypd@gmail.com

phụ trách nuôi dưỡng