Chào mừng bạn đến với website MN Hoa Thủy Tiên

Có 137 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022 (biểu 4)

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 06-06-2022
2 Công khai chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022 (biểu 3)

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 06-06-2022
3 Công khai chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022 (biểu 2)

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 06-06-2022
4 Công khai chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022 (biểu 1)

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 06-06-2022
5 Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên tháng 6/2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 06-06-2022
6 Công khai danh sách nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo, hưởng thâm niên nhà giáo tháng 5/2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 05-05-2022
7 Công khai thuyết minh và số liệu quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021

(Tải File đính kèm)

18/QĐ-MNHTTThông tin ba công khai 29-04-2022
8 Công khai danh sách nang lương thường xuyên, nâng phụ cấp, nâng lương sớm tháng 04/2022

(Tải File đính kèm)

19/QĐ-MNHTTThông tin ba công khai 04-04-2022
9 Công khai danh sách nang lương thường xuyên, nâng phụ cấp, nâng lương sớm tháng 03/2022

(Tải File đính kèm)

16/QĐ-MNHTTThông tin ba công khai 03-03-2022
10 Công khai danh sách nang lương thường xuyên, nâng phụ cấp, nâng lương sớm tháng 02/2022

(Tải File đính kèm)

07/QĐ-MNHTTThông tin ba công khai 08-02-2022
11 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022

(Tải File đính kèm)

02/QĐ-MNHTTThông tin ba công khai 03-01-2022
12 Công khai danh sách nang lương thường xuyên, nâng phụ cấp, nâng lương sớm tháng 01/2022

(Tải File đính kèm)

05/QĐ-MNHTTThông tin ba công khai 03-01-2022
13 Công khai thuyết minh và số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý IV năm 2021

(Tải File đính kèm)

06/QĐ-MNHTTThông tin ba công khai 01-01-2022
14 Công khai kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp Quý IV/2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 28-12-2021
15 Công khai thực hiện dự toán bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận đượt 3 năm 2021

(Tải File đính kèm)

08/QĐ-MNHTTThông tin ba công khai 14-12-2021
12345678910